Kerk opzoeken

Raad van Bestuur

Onze bestuurders

 • Huynen Marc – voormalig bedrijfsleider sector Life sciences - Voorzitter
 • Bernard Marguerite – Kunsthistorica - Vice-Voorzitter
 • Hins Christian – voormalig HR-manager in de banksector - Penningmeester
 • Keustermans Catherine – Historica– Secretaris
 • Van den Bergen Martine – Graphiste – Directrice vzw Open Kerken
 • Ceulemans Christina– Ere-directrice KIK-IRPA – bestuurslid
 • de Beukelaer Eric - Bisschoppelijke vicaris bisdom Luik – bestuurslid
 • De Keyser Ben - Art director & festival manager en curator  – bestuurslid
 • De Ridder Roel - Lecturer / researcher in architecture – Artistic director Architectuurwijzer – bestuurslid
 • Hayois Gérald – Journalist– bestuurslid
 • Jaspers Jan - voormalig directeur afdeling onroerend erfgoed CRKC – Adviseur van de Raad van Bestuur CRKC - bestuurslid
 • Leclercq Cédric - Secretaris van Association Campanaire Wallonne - bestuurslid
 • Malacord Francis - Directeur van Fédération du Tourisme de la Province de Namur – bestuurslid
 • Martin Jean-Pierre – conflict-journalist bij RTL-TVI – bestuurslid
 • Pacco Christian – Docent religieuze kunstgeschiedenis aan het seminarie van het bisdom Namen. Directeur van CIPAR – bestuurslid
 • Peten Luc – Verzekeringsadviseur – Bestuurder
 • Vrijdaghs Laurent – Administrateur-generaal en Voorzitter van het directiecomité van Regie der Gebouwen - bestuurslid
 • Vryghem Nicolas – Bedrijfsleider - bestuurslid
 • Wahl Jenny – Kunsthistorica – bestuurslid
 • Wittouck Catherine – Kunsthistorica – bestuurslid

Steun ons
Kies de regio die u wilt ondersteunen

Nieuwsbrief