Kerk opzoeken

Waarom aansluiten bij het netwerk?

Wat zijn de voordelen van aansluiten bij het netwerk Open Kerken? 

 • Netwerken door deelname aan een gemeenschappelijke activiteit onder het motto “Samen geraken we verder!”
 • De openingsuren van uw kerk internationaal kenbaar maken dankzij brede verspreiding van kwalitatieve informatie
 • Meerwaarde bieden aan de erfgoedplaatsen en toeristische bezienswaardigheden van uw gemeenschap, dorp of streek
 • Gebruik van kwaliteitsvolle communicatiemedia (onthaalmateriaal,  een adaptieve viertalige internetsite, jaarlijks geactualiseerde plooikaart,…)

 • Professionele raad en bijstand over:

 1. herwaardering van het gebouw en de regio, bijvoorbeeld door ideeën over inrichting van de kerk met respect voor het gebruik en de plaats, ideeën voor circuits,…)
 2. ideeën om uw kerk en de omgeving groener en meer ecologisch te maken
 3. promotie van uw evenementen en circuits
 4. vele mogelijkheden voor veelzijdig gebruik van de locatie (voor sociale, culturele, toeristische.... doeleinden)
 5. tips voor subsidies en premies voor de restauratie en conservatie van uw patrimonium

dit alles via ontmoetingsmomenten, toolboxes, lezingen, studiedagen,…

 • Gebruik van het netwerk van partnerschappen en connecties van het netwerk om makkelijker in contact te komen met en ondersteuning te krijgen van actoren uit de culturele, de toeristische en de erfgoedsector

 • Gratis deelname aan de Open Kerkendagen die jaarlijks de opening van het toeristische seizoen inluiden (België en Luxemburg)

Bent u verantwoordelijk voor een gebedshuis dat al ruim bekend is? 

Sluit u dan aan bij het netwerk om de kleine en minder bekende kerken te steunen: veelbezochte kerken kunnen immers via gerichte info ook kleinere landelijke kerken kenbaar maken bij hun bezoekers.

Nieuwsbrief