Kerk opzoeken

Studiedagen

De Open Kerkenstudiedagen stellen de leden in staat om op de hoogte te blijven van het nieuws van het netwerk, originele initiatieven te ontdekken en te profiteren van de getuigenissen van sleutelpartners. Omdat het belangrijk is om elkaar te adviseren en te ondersteunen, buiten de gewone

kringen van reflectie. Beter reageren op de uitdagingen waar we voor staan bij het opener en gastvrijer maken van onze religieuze gebouwen is onze gezamenlijke zorg.

10 jaar! Open Kerken in vooruitzicht

2017 - Collegiale Sint-Gertrudiskerk te Nijvel

10 jaar is iets om te vieren. Eerst met de leden van het netwerk, daarna met al zijn institutionele en associatieve partners, en tenslotte met een geweldige avondshow in de kerk. Een gelegenheid om de balans op te maken van de gemaakte reis, de opening naar Frankrijk en Luxemburg en de nieuwe uitdagingen voor de toekomst. De deelnemers werden ook uitgenodigd om hun mening te geven over een aantal punten en concrete suggesties te doen voor de projecten van de vereniging.

Vorming : Crowdfunding

2017 - Erfgoed in de praktijk

Crowdfunding of publieksfinanciering is vandaag de dag een van de meest succesvolle manieren om projecten op een alternatieve manier te financieren.
Met Growfunding een platform dat sociale crowdfundingprojecten in Brussel begeleidt maar ook allerhande vormingen aanbiedt.
Deze vorming is een organisatie van het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, vzw Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen.
Bladwijzerartikel

Vorming: Meer dan een pop-up

2016 - Erfgoed in de praktijk

Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor één dag

Door Els Veraverbeke, conservator van het Huis van Alijn
Deze vorming is een organisatie van het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, vzw Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen.
Bladwijzerartikel

Vorming : Kinderen toegelaten

2015 - Erfgoed in de praktijk

Hoe organiseer ik een gezinsvriendelijke erfgoedactiviteit?

Door Chris Ferket van Mooss vzw, een organisatie voor actieve kunst- en erfgoededucatie.
Deze vorming is een organisatie van het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, vzw Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen.
Bladwijzerartikel

Vorming : Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal

2015 - Erfgoed in de praktijk

De digitale mogelijkheden zijn onbeperkt maar hoe kan je al deze hi-tech nu toepassen in de erfgoedwereld. Onze spreker Johan Vencken noemt zich een hedendaagse troubadour en heeft heel wat ervaring in de digitale ontsluiting van erfgoedverhalen.
Deze vorming is een organisatie van het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, vzw Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen.

Bladwijzerartikel

Vorming : Interactief rondleiden van je publiek

2014 - Erfgoed in de praktijk

Tips om bezoekers van je erfgoedevenement te begeesteren
Met Geertje Cools
Deze vorming is een organisatie van het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, vzw Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen.
Bladwijzerartikel

Vorming : Kijken mag, aankomen niet

2014 -  Erfgoed in de praktijk

Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie
Met Ibrahim Bulut (Segment Manager Art Security Optimit) en Lucas Verhaegen (Federale Politie, cel Kunst en Antiek) 
Deze vorming is een organisatie van het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, vzw Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen.
Bladwijzerartikel

Vorming : Promoot je activiteit

2013 - Erfgoed in de praktijk

Met prof. Sam Rasschaert (CultuurNet)

Deze vorming is een organisatie van het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, vzw Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen.
Bladwijzerartikel

Inspiratiedag : Open deuren en een open geest

2013 - Sint Truiden

Inspiratiedag voor de ontsluiting van ons religieus erfgoed

Het Vlaamse beleid - Halewijn Missiaen (+ samenvatting)
De parochiekerkenbevraging - Jan Jaspers
Open kerk, verrassend platteland - Marc Huynen
Diefstalpreventie en beveiliging - Lucas Verhaegen  
Diefstalpreventie en beveiliging - Robert Buelens (+ Rondzendbrief)
Inventariseren - Jonas Slegers
Spraakmakend licht - Hendrik Jan Vermeulen
Een fietsroute (Assenede) - Firmin De Vliegher en E.H. Vidts
Een open kerk: stap voor stap - Esther Alexander & Hugo Vanneste 
• Een gastvrij onthaal en medegebruik:       
   De Sint-Michielskerk van Leuven
   De Sint-Anna-ten-Drieeënkerk van Antwerpen-Linkeroever
   De Sint-Monulfus en Gondulfuskerk van Maasmechelen
Onderzoek en ontsluiting van het kerk-hof - Anne-Mie Havermans
Hoe vrijwilligers werven? - Debby Nivelle 
Erfgoed op maat van kinderen - Sven De Maertelaere

Workshop : Creatief met erfgoed

2013 - Erfgoed in de praktijk

Samen ideeën genereren om je verhaal te presenteren
Hildegarde Van Genechten van Faro (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw) begeleidde de deelnemers in een bewustwordingsproces dat al te vaak naar klassieke en vertrouwde methodes wordt teruggegrepen om een collectie tentoon te stellen.
Deze vorming is een organisatie van het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, vzw Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen.

Bladwijzerartikel

Vorming : Tentoonstellen voor beginners

2012 - Erfgoed in de praktijk

Scenograaf Ward Denys legde ons stap voor stap uit hoe je tot een boeiende erfgoedtentoonstelling komt en bezorgde ons tal van voorbeelden en handige tips.
Deze vorming is een organisatie van het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, vzw Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen.
Bladwijzerartikel

Kerkgebouw met toekomst ?!

2012 - Wetteren

Naar een breed draagvlak voor ons religieus erfgoed
In kader van het plattelandsproject "Open kerk, verrassend platteland", dat momenteel loopt in het Oost-Vlaamse Scheldeland en Waasland, werd deze studiedag georganiseerd in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen, erfgoedcel Waasland en erfgoedcel Viersprong Land van Rode.
Artikel M&L - Rob Buelens
Beveiliging - Lucas Verhaegen
Educatief pakket - Sven De Maertelaere
Fietsroute samenstellen - CKB Assenede
Gezinnen en kerk - FARO
Inventariseren - Annemie Van Dyck
Medegebruik - Mark Didier
Omzendbrief beveiligingswerken
Open en gastvrij - Christiane Huynen
Plattelandsproject Oost-VL
Publiek over de kerkvloer - Provincie Oost-VL
Sacrale ruimte - Tom Callebaut
Toekomst parochiekerken - Jan Jaspers

Open en gastvrije kerken

2011 - Aarschot

Deze studiedag kaderde in het Vlaams-Brabantse plattelandsproject "Open kerk, verrassend platteland." In de voormiddag gaven een aantal sprekers hun visie op het openstellen en de toekomst van de kerkgebouwen. In de namiddag gaven verschillende workshops tips over hoe je kerk veilig openstellen en hoe bezoekers beter en gastvrij onthalen. Een bezoek aan de schitterende Onze-Lieve-Vrouwkerk sloot deze inspirerende dag af.
Gilbert Kolacny - Welkomstwoord
Marijke Van Looy - Knelpunten bij het ontsluiten van religieus erfgoed
Marc Huynen - Stichting Open Kerken en de plattelandsprojecten
Elke De Cuyper - Religieus erfgoed en toerisme in Vlaams-Brabant
Roel De Ridder - Een toekomstmodel voor de parochiekerk
Karel Dendooven - Naar een activering van de erfgoedbeheerder
Annemie Van Dyck - Inventariseren: Waarom en hoe?
Christiane Huynen - Stap voor stap naar een open kerk
Roel Daenen - Activiteiten beter communiceren & perswerking
Elke Verhoeven - Bezoekers beter onthalen
Sophie Vanonckelen - Ecokerk

Symposium Open Kerken

2008 - Gent

Download PDF

Symposium Open Kerken

2007 - Koninklijke Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK)

Download PDF

Nieuwsbrief