Kerk opzoeken

Onze doelstellingen

  • Ons religieus erfgoed valoriseren en toegankelijk maken voor de lokale bevolking en buitenlandse bezoekers.
  • Instrumenten ontwikkelen die de bezoeker helpen om ons religieus erfgoed te ontdekken en te interpreteren. 
  • Verspreiden en promoten van activiteiten ter bevordering van het religieus erfgoed, zoals bezoeken, concerten, conferenties, activiteiten.... 
  • Verbindingen tot stand brengen tussen lokale groepen en het netwerk, waardoor het isolement van kerkgebouwen wordt doorbroken.


Visie 

Valorisatie van het Europese en internationaal religieus erfgoed. 

Missie 

Ontwikkeling van een netwerk van open en gastvrije kerken, toegankelijk voor iedereen. 

Waarden 

  • Uitmuntendheid. Zorg voor kwaliteit 
  • Versterking en bevordering van de Europese identiteit 
  • Interculturele uitwisselingen 
  • Behoud van het milieu 
  • Toegankelijkheid in brede zin (mensen met een handicap, meertaligheid...) 
  • Toegang tot cultuur voor iedereen

Nieuwsbrief