Kerk opzoeken

Doneren


Gebedshuizen in onze steden en dorpen een opnieuw doen leven, hun poorten voor iedereen openen, met het doel hun geschiedenis, hun kunstzinnige schatten op te waarderen, en hen opnieuw toewijzen aan de gemeenschap: dat is het project van het netwerk Open Kerken

Marc Huynen, stichter van de vzw


Uw giften en legaten zijn welkom!

U kan vrij kiezen welke som u wenst te storten op de Triodos rekening BE32 5230 8085 1902 van de vzw Open Kerken (Mededeling: gift)

U kan dit eenmalig of op een regelmatige manier. Wij zijn u nu al dankbaar en u zal uiteraard geïnformeerd worden van de acties die wij ondernemen dank zij uw gift.

Weet ook dat wanneer u een gift doet van minimum 40 Euro, u het jaar nadien een belastingvermindering geniet van 45% op dit bedrag. U krijgt hiervoor van ons een fiscaal attest.

Een legaat is eveneens mogelijk. Een duo legaat laat u toe zowel uw erfgenamen als onze vereniging te bevoordelen (de komende generaties zullen u hiervoor dankbaar zijn).


Nieuwsbrief