Kerk opzoeken

Raad van Bestuur

Onze bestuurders

 • Huynen Marc - voormalig bedrijfsleider sector Life sciences - voorzitter
 • Bernard Marguerite - kunsthistorica - vice-voorzitter
 • Van den Bergen Martine - grafisch ontwerper - directrice vzw Open Kerken
 • Hins Christian - voormalig HR-manager in de banksector - penningmeester
 • Keustermans Catherine - historica - secretaris

 • Ceulemans Christina - ere-directrice KIK-IRPA - bestuurslid
 • De Keyser Ben - oprichter van Sacred Places - bestuurslid
 • De Ridder Roel - artistiek directeur Architectuurwijzer - bestuurslid
 • Hayois Gérald - journalist - bestuurslid
 • Jaspers Jan - voormalig directeur CRKC & Adviseur bij Parcum - bestuurslid
 • Leclercq Cédric - secretaris van Association Campanaire Wallonne - bestuurslid
 • Maquet Julien - conservator van de Schatkamer van de kathedraal van Luik - bestuurslid
 • Martin Jean-Pierre - conflict-journalist - bestuurslid
 • Vanden Broecke Daniel - directeur bij Het Orgel in Vlaanderen - bestuurslid
 • Vrijdaghs Laurent - Administrateur-generaal van Regie der Gebouwen - bestuurslid
 • Vryghem Nicolas - Bedrijfsleider - bestuurslid
 • Wahl Jenny - Kunsthistorica - bestuurslid

Nieuwsbrief