Kerk opzoeken

Privacy verklaring

Copyright


Bescherming van het auteursrecht

Alle teksten, illustraties en andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Indien u ze wenst te reproduceren of mee te delen aan het publiek, in welke vorm dan ook, moet u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Sticting Open Kerken vragen, tenzij deze toestemming niet nodig is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé- of familiegebruik.Privacy bescherming

Eerbiediging van de privacy

De Stichting Open Kerken hecht veel belang aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In dit opzicht houden wij ons aan de huidige wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij bewaren de persoonlijke gegevens die u ons via de website of per e-mail verstrekt. Dit alles met als enig doel om snel op uw verzoek te reageren en u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt alleen intern gebruikt. Wij delen uw gegevens nooit met andere organisaties of gebruiken ze voor marketingdoeleinden.

U ontvangt geen algemene informatie van ons, tenzij u zich voor onze e-news heeft geregistreerd en u regelmatig op de hoogte wilt worden gehouden.

Als u zich heeft ingeschreven voor een evenement, een publicatie heeft besteld of een dossier heeft ingediend, kunnen wij u informeren over vergelijkbare initiatieven. U kunt deze dienst echter te allen tijde intrekken.


Registratie van anonieme gegevens door middel van cookies

U kunt onze website anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers.

Met behulp van een cookie en meetsoftware kunnen we echter bepalen welke pagina's van onze sites het populairst zijn, hoe vaak bezoekers er naar terugkeren, enz. Maar dit gebeurt niet individueel. Deze anonieme gegevens worden alleen gebruikt om de inhoud van onze site te verbeteren.


Uw recht op informatie, overleg en correctie

De Stichting Open Kerken is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, fouten te corrigeren of uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen per post (Fondation Eglises Ouvertes - Chaussée de Tirlemont 508A - 1370 Jodoigne - België) of per e-mail (info@openkerken.be).

De Stichting Open Kerken kan de algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang wijzigen.Nieuwsbrief