Kerk opzoeken

Doneren

Uw ondersteuning

Een groot netwerk « open en gastvrije kerken » is de moeite waard. 

Dit project verder ontwikkelen vraagt veel investering in tijd, toewijding en geld. 

Uw giften en legaten zijn daarom welkom. Zij zullen bijdragen tot de valorisatie van het religieus erfgoed, de opleiding van de onthaal-vrijwilligers, de promotie en de ontwikkeling van het netwerk. Dank u bij voorbaat.

Uw giften zijn welkom op de rekening BE32 5230 8085 1902 van de vzw Open Kerken (BIC-code: TRIOBEBB). 
Communicatie: Ondersteuning Open Kerken Voor donaties boven de 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

U kunt ook een legaat maken. Duo legaten: uw erfgenamen profiteren.

Nieuwsbrief