Kerk opzoeken

Doneren


Religieuze gebouwen in onze steden en dorpen een opnieuw doen leven, hun poorten voor iedereen openen, met het doel hun geschiedenis, hun kunstzinnige schatten op te waarderen, en hen opnieuw toewijzen aan de gemeenschap: dat is het project van het netwerk Open Kerken

Marc Huynen, stichter van de vzw


Dank zij giften kunnen wij

- Vrijwilligers op een correcte manier vergoeden voor hun werk (vertalen, redigeren, fotograferen, expertise,…)

- De artiesten steunen die willen tentoonstellen of optreden in een van onze kerken

- Bepaalde kosten van onze leden financieren, kosten inherent aan de promotie en het onthaal in hun kerken (SABAM, onthaalmateriaal, drukken van brochures)

- De opleiding verzorgen van onze onthaalmedewerkers zodat zij het rijke en gevarieerde erfgoed beter kunnen tonen.

Hoe kan je ons helpen?

Uw giften en legaten zijn welkom!

U kan vrij kiezen welke som u wenst te storten op de Triodos rekening BE32 5230 8085 1902 van de vzw Open Kerken (Mededeling: gift)

U kan dit eenmalig of op een regelmatige manier. Wij zijn u nu al dankbaar en u zal uiteraard geïnformeerd worden van de acties die wij ondernemen dank zij uw gift.

Weet ook dat wanneer u een gift doet van minimum 40 Euro, u het jaar nadien een belastingvermindering geniet van 45% op dit bedrag. U krijgt hiervoor van ons een fiscaal attest.

Een legaat is eveneens mogelijk. Een duo legaat laat u toe zowel uw erfgenamen als onze vereniging te bevoordelen (de komende generaties zullen u hiervoor dankbaar zijn).


Steun ons
Kies de regio die u wilt ondersteunen

Nieuwsbrief
Kies de regio waarin u geïnteresseerd bent