Kerk opzoeken

Toetredingsvoorwaarden

Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de vzw ErwuesseBildung en de eigenaar of gebruiker van het religieuze gebouw.
Uittreksels uit de overeenkomst :

De vzw ErwuesseBildung voorziet de kerk van:
• de frontplaat met de naam van de kerk en de openingstijden;
• het vaandel van open kerken;
• een geplastificeerde folder over de kerk in 3 talen;
• een pagina op de website die wordt beheerd door de stichting "Open Kerken";
• jaarlijkse brochures over het hele netwerk van open kerken.

De organisatie verbindt zich ertoe om :
• openstellen van de kerk voor bezoekers gedurende minstens 8 opeenvolgende weken tussen 1.6. en 30.9. 3 dagen per week, 4 uur per dag;
• informatiehulpmiddelen te verschaffen zoals een kerkelijke brochure, informatie over het parochiale leven en een gastvrije sfeer te creëren;
• om de kerk te openen tijdens het weekend van Open Kerken op zaterdag en/of zondag;
• gegevens en foto's over de kerk te verstrekken;
• overleg te plegen met de religieuze autoriteiten om te komen tot een programmering die de sacraliteit van de plaats en de culturele prioriteiten respecteert.
   
De entiteit mag het "Open Kerken"-logo gebruiken (zolang het grafische handvest van de stichting "open kerken" respecteert) voor promotionele doeleinden of om de bezoekers van de kerk te begeleiden.
Het recht om het logo te gebruiken kan worden ingetrokken indien blijkt dat de aangegane verbintenissen niet worden nagekomen. 

Financiële deelname
De financiële participatie van de entiteit bedraagt 350 € voor het eerste jaar. 
De deelname voor de volgende jaren bedraagt 220 €.

De priester-moderator ondertekent ook de overeenkomst.

Nieuwsbrief