Kerk opzoeken

Veiligheidsmaatregelen

Om het goede verloop van dit project te waarborgen, is het noodzakelijk om te zorgen voor de uitvoering van verschillende veiligheidsmaatregelen :

Identificeer kunstobjecten: beschrijf ze in detail, fotografeer ze en archiveer de informatie. Dit moet regelmatig gebeuren om het erfgoed dat in kerken en kapellen wordt bewaard nauwkeurig bij te houden.
Het beveiligen van de objecten: bijvoorbeeld het bevestigen van beelden en schilderijen en het eventueel installeren van geschikte alarmsystemen.
Sluit onnodige toegangen.
Maak de inwoners van de wijken en dorpen bewust van de noodzaak om hun kerken te beschermen: aarzel niet om de politie te informeren in geval van verdachte verplaatsingen van mensen of voertuigen voor gebedsplaatsen, dag en nacht.
Zet de voorwerpen van de eredienst - zilverwerk en liturgische gewaden - op een veilige plaats door ze op een veilige plaats achter te laten aan het einde van de dienst. Het kan ook raadzaam zijn om in kerkschatkisten of musea iets te deponeren dat niet meer in gebruik is of slechts heel af en toe wordt gebruikt. Er wordt dan een overeenkomst opgesteld: de fabriek of de parochie (al naargelang het geval) blijft de volledige eigenaar van de gedeponeerde voorwerpen en kan deze terugkrijgen volgens de vastgelegde bepalingen.
• Zorg voor een veilige offerkoffer en relativeer kleine diefstallen. Hef de kofferbak regelmatig op. Een gesloten kerk staat het verzamelen van offergaven niet toe.
Bewaar de geluidsapparatuur in een afgesloten kast (met name microfoons).
Sluit altijd de sacristie af en leg niet alle sleutels op dezelfde plaats.
Sluit de kerken 's nachts en vergeet niet om, indien nodig, het alarmsysteem aan te sluiten.

Nieuwsbrief