Kerk opzoeken

Ons verhaal

ErwuesseBildung" - een organisatie zonder winstoogmerk, erkend als vereniging van openbaar nut en bevoegd voor permanente beroepsopleiding - is een dienst voor volwasseneneducatie die voor iedereen toegankelijk is. Het aanbod is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in zaken die te maken hebben met het sociale leven, de media, cultuur en het zoeken naar zingeving.

De afdeling organiseert conferenties en workshops, ontwikkelt educatief materiaal en andere publicaties. Het heeft een boekwinkel met een selectie van boeken voor kinderen, jongeren en volwassenen en een mediatheek. In deze mediatheek stelt de dienst educatieve en documentaire films ter beschikking van gezinnen, scholen en sociale instellingen (op DVD, om te downloaden en te streamen).

ErwuesseBildung vzw financiert haar activiteiten door middel van bijdragen in de kosten en donaties. De vereniging wordt ondersteund door het Ministerie van de Familie, het Aartsbisdom Luxemburg en de stad Luxemburg.

ErwuesseBildung vzw heeft sinds 2015 een overeenkomst met de Belgische stichting "Open Churches" om het netwerk van open kerken in het Groothertogdom Luxemburg te coördineren. Deze activiteit wordt gefinancierd door de bijdrage van de aangesloten kerken. Daarnaast organiseert ErwuesseBildung samen met partners kerkbezoeken, trainingen voor kerkgidsen en conferenties over heilige kunst. Nieuwsbrief