Kerk opzoeken

Kerkveiligheidszorg

Om dit project goed te laten verlopen, zijn verschillende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk:

  •  Inventariseer de kunstwerken: in detail omschrijven, foto's nemen en de gegevens archiveren. Om de staat van het patrimonium dat in kerken en kapellen bewaard wordt nauwkeurig bij te houden, moet de inventaris regelmatig gecontroleerd worden.

  •  Beveilig voorwerpen: de beelden en schilderijen goed bevestigen en aangepaste alarmsystemen plaatsen (naar gelang de financiële mogelijkheden). Overweeg een alarminstallatie in (een deel van) de kerk (een eenvoudig systeem is mogelijk voor een schappelijke prijs), maar beveilig minstens de sacristie.

  •  Sluit de ongebruikte toegangen tot de kerk af.

  •  Maak de inwoners van de wijk of het dorp gevoelig voor de bescherming van hun kerk zodat dat zij niet aar- zelen om de politie te verwittigen wanneer zij verdachte verplaatsingen van personen of wagens vaststellen zowel overdag als ’s avonds.

  •  Breng de eredienstvoorwerpen (edelsmeedkunst en liturgische kleding) in veiligheid door ze achter slot op te bergen in sterke kasten of door ze mee te nemen na de erediensten. Voorwerpen die niet meer gebruikt worden of slechts heel af en toe, kan men best bij een museum in bewaring geven. Er wordt dan een overeenkomst gesloten: de afgegeven stukken blijven eigendom van de kerkfabriek en kunnen naar gelang de afspraken terug opgevraagd worden.

  •  Gebruik een veilige collectebus, maar relativeer kleine diefstallen: een gesloten kerk betekent ook een leeg offerblok.

  •  Sluit de sacristie steeds goed af en bewaar de sleutels niet allemaal samen op een vanzelfsprekende plaats.

  •  Sluit de kerk 's nachts goed af en zet het eventuele alarmsysteem aan.

PARCUM-CRKC :  lees meer over Veiligheidszorg
Nieuwsbrief