Kerk opzoeken

Waarom kerken openen?

1. Zodat iedereen de schoonheid van ons erfgoed kan bewonderen:

2. Leven (her)creëren rond deze openbare gebouwen :

3. Tot slot, omdat er veel op het spel staat tussen een gesloten kerk en een open kerk...

Kerken zijn openbare ruimtes voor zowel administratief als canoniek recht. Ze behoren tot het publieke domein en moeten als zodanig voor iedereen toegankelijk zijn.

Een kerk is niet alleen de moeite waard vanwege haar liturgische functie. Hoe belangrijk en noodzakelijk het ook is, haar functie is veel ruimer en beantwoordt aan diepgaande behoeften. Kerken zijn niet voorbehouden aan katholieken en nog minder aan katholieken die een katholieke eredienst houden. Dit is wat er gebeurt als kerken gesloten zijn.[...] 

De roeping van religieuze gebouwen kan op geen enkele wijze beperkt blijven tot de exclusieve viering van de Eucharistie. De missie van de verantwoordelijken voor dit erfgoed is om de kerken te openen en niet om ze te sluiten. 


Waarom zijn kerken gesloten? 

Uit angst voor vandalisme en diefstal. De meeste van deze diefstallen vinden echter plaats in gesloten kerken. Een gesloten kerk beveiligt dieven meer dan het gebouw. Kerken zijn gesloten omdat ze, zo zegt men, niet over de financiële middelen beschikken om een effectief en aangepast beschermingssysteem te installeren. Kerken zijn ook gesloten omdat de politie erom vraagt.


Wat betekent het om een kerk te sluiten? 

Dit betekent dat de betekenis ervan wordt gereduceerd tot die van een ruimte die een erfgoed bevat. Het sluiten van een kerk betekent het geven van voorrang aan accessoires, ten koste van het essentiële. Het betekent dat we van de kerk een museum moeten maken, een dode plaats. 

In naam van de bescherming van een roerend erfgoed wordt een heel spiritueel erfgoed aan zijn lot overgelaten, wat ik belangrijker vind, omdat het andere erfgoed alleen voor hem is gerealiseerd. Dit spirituele, ongrijpbare erfgoed is zeker de moeite waard om bij stil te staan en het tot iedereen te laten spreken.

Raphaël Collinet

Steun ons
Kies de regio die u wilt ondersteunen

Nieuwsbrief
Kies de regio waarin u geïnteresseerd bent