Kerk opzoeken

Handvest

De kerken die wensen deel te nemen aan het project “Open en gastvrije kerken” verplichten er zich toe :


  • De kerk open te houden voor bezoekers gedurende 8 opeenvolgende weken tussen 1 juni en 30 september: 3 dagen per week (meestal vrijdag, zaterdag en zondag), 4 uur per dag (meestal van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur).
  • De kerk uit te rusten voor het onthaal met brochures over de kerk, informatie over het parochiaal leven, een gastenboek en ook een gastvrije sfeer te scheppen (bv. bloemen, achtergrondmuziek).
  • Indien nodig vrijwilligers te voorzien voor het onthaal tijdens de openingsuren en hen te vormen.
  • De volledige inventaris bij te houden van de waardevolle voorwerpen die deel uitmaken van het patrimonium en deze voorwerpen te beveiligen.
  • De kerk te openen tijdens de Open Kerkendagen op zaterdagen of zondag ten minste van 10u tot 18u.
  • De aangesloten kerk mag het logo “Open Kerken” gebruiken voor promotie of om bezoekers naar de kerk te leiden. Het logo is een gedeponeerd merk en mag enkel onder die vorm gebruikt worden.

Het recht om het logo te gebruiken kan ingetrokken worden als blijkt dat de aangegane verplichtingen niet nageleefd worden.

Nieuwsbrief