Zoek een kerkenroute
Kluizenaars, heren en heiligen

Met de fiets

25.00 km

4 h

Kluizenaars, heren en heiligen

Dit parcours toont aan dat religieus erfgoed niet saai hoeft te zijn: pittige verhalen en legendes, een prachtig verscholen kluizenaarswoning en enkele fraaie historische kerken en kastelen.

Deze fietstocht maakt deel uit van vier routes ontworpen door het netwerk Open Kerken, "Heersers en heiligen, Religieus erfgoed rondom Alden Biesen". 28 kerken en erfgoedgebouwen in Limburg openen de deuren om hun geschiedenis, hun schatten en hun unieke sfeer met u te delen. Deze routes nemen je mee naar de tijd van volksdevotie, bedevaarten en kluizenaars. Je maakt kennis met de eerste christenen en met de nobele heren die deze prachtige gebouwen vorm gaven. Je leert meer over de landcommandeurs en kloosteroversten die hun invloed tot ver buiten de muren van hun domein lieten gelden.

Download onze ontdekkingsbrochure (PDF)

 1. Kerk van de Landcommanderij – Alden Biesen

  Een legende ligt aan de oorsprong van de stichting van een kapel in Biesen. Volgens het verhaal woedden er aan het begin van de 13de eeuw hevige twisten in de streek. Onze-Lieve-Vrouw verscheen en vroeg om een kapel voor haar op te richten, waarop de vrede zou wederkeren (...)

 2. Landcommanderij van Alden Biesen

  Alden Biesen was een landcommanderij van de Duitse Orde. In 1220 ontvingen zij de gronden van Alden Biesen. Dit complex stond aan het hoofd van een lange gordel commanderijen die vanuit Bekkevoort helemaal tot in Bonn reikte. Deze moesten verantwoording afleggen aan de landcommandeur. Deze leidde het complex Alden Biesen. 

 3. Jeugdkapel – Hoeselt

  Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bouwden de jeugdbewegingen van Hoeselt deze kapel onder leiding van de onderpastoor Vliegen. In de achtermuur is een groot veldkruis ingemetseld met daarop de tekst: 'en niemand die mijn herkomst gist of er mijn bestemming wist' (...)

 4. Sint-Stefanuskerk – Hoeselt

  Opvallend kleurrijke, classicistische kerk uit de 18de eeuw met veel oudere toren. Binnenin zijn de meest waardevolle kunstwerken verzameld in een schatkamertje. De vroeg-gotische doopvont is één van de oudste en meest opmerkelijke stukken in de kerk (...)

 5. De Kruislinde – Hoeselt

  Deze plaats is van oudsher gekend als 'de kruislinde'. Hier kwamen de grenzen van Hoeselt, Werm en Hardelingen samen. De grenspaal werd geplaatst in 1685 en draagt het wapenschild van prins-bisschop Maximiliaan van Beieren (...)

 6. Kluis van Vrijhern – Hoeselt

  In de 17de eeuw vestigde de eerste kluizenaar, Geert van Elst, zich hier aan de rand van het dorp. Mogelijk bouwde hij ook de nabijgelegen Sint-Annakapel (...)

 7. Sint-Annakapel – Hoeselt

  Op weg naar de Kluis passeer je een kapelletje dat gebouwd werd in 1653 en gewijd is aan Sint-Anna. Op een kaart uit 1771 wordt ze al aangeduid als 'Chapelle de Vier Linden'. Vandaag is ze nog steeds omringd door vier lindebomen (...)

 8. Kasteel Renesse – Riemst

  Het vroegmiddeleeuws domein Heldren werd omstreeks 1200 in twee Loonse heerlijkheden gesplitst, nl. 's Herenelderen en Genoelselderen. De heren van 's Herenelderen, de familie van Hamal, bewoonde deze waterburcht vanaf de 13de eeuw tot in 1501

 9. Sint-Stefanuskerk – 's Herenelderen

  De Sint-Stefanuskerk werd in 1261 gesticht door de heren van Elderen, de bewoners van het nabijgelegen kasteel. De huidige, gotische kerk dateert uit de 15de eeuw en is volledig opgetrokken in mergelsteen (...)

 10. Sint-Martinuskerk – Genoelselderen

  De Sint-Martinuskerk werd gebouwd in opdracht van prinsbisschop Jean-Louis d'Elderen (1688-1694) en leunde aan bij de Maasstijl van dat ogenblik. Aan deze kerk ging op zijn minst een romaans gebouw vooraf (...)Kerkengebouwen op de route

Sint-Stefanus

Sint-Stefanus

3730
12km

Nieuwsbrief