Zoek een kerkenroute
In de voetsporen van mijnheer pastoor

Met de wagen

48.00 km

In de voetsporen van mijnheer pastoor

Minder sportief aangelegd? Of regent het pijpen stelen? We hebben de meest interessante beziens waardigheden verbonden met een traject aangepast aan de wagen.

Deze autoroute maakt deel uit van vier routes ontworpen door het netwerk Open Kerken, "Heersers en heiligen, Religieus erfgoed rondom Alden Biesen". 28 kerken en erfgoedgebouwen in Limburg openen de deuren om hun geschiedenis, hun schatten en hun unieke sfeer met u te delen. Deze routes nemen je mee naar de tijd van volksdevotie, bedevaarten en kluizenaars. Je maakt kennis met de eerste christenen en met de nobele heren die deze prachtige gebouwen vorm gaven. Je leert meer over de landcommandeurs en kloosteroversten die hun invloed tot ver buiten de muren van hun domein lieten gelden.  

Download onze ontdekkingsbrochure (PDF).

 1. Landcommanderij van Alden Biesen

  Alden Biesen was een landcommanderij van de Duitse Orde. In 1220 ontvingen zij de gronden van Alden Biesen. Dit complex stond aan het hoofd van een lange gordel commanderijen die vanuit Bekkevoort helemaal tot in Bonn reikte. Deze moesten verantwoording afleggen aan de landcommandeur, die het complex Alden Biesen leidde (...)

 2. Kerk van de Landcommanderij – Alden Biesen

  Een legende ligt aan de oorsprong van de stichting van een kapel in Biesen. Volgens het verhaal woedden er aan het begin van de 13de eeuw hevige twisten in de streek. Onze-Lieve-Vrouw verscheen en vroeg om een kapel voor haar op te richten, waarop de vrede zou wederkeren (...)

 3. Sint-Martinuskerk – Martenslinde

  Deze kerk werd gesticht door de abdij van Munsterbilzen. Het Tienderecht was deels in handen van de abdij en deels in die van de commanderij van Alden Biesen. Het gotische koor (ca. 1400) van de oude kerk bleef bewaard (...)

 4. Sint-Mauritiuskerk – Bilzen

  De neogotische Sint-Mauritiuskerk heeft een kleurrijk beschilderd interieur. Het vijfhoekige koor stamt nog uit de gotische periode. De grafsteen van de familie van Bocholtz werd ontdekt onder het hoogaltaar en kreeg een nieuwe plaats onder de toren achteraan in de kerk (...)

 5. Abdij van Munsterbilzen

  Volgens de legende stichtte de Heilige Landrada rond 670 hier een kerk gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Rond deze kerk ontstond een vrouwenklooster dat omstreeks 880 verwoest werd door de Noormannen (...)

 6. Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk – Munsterbilzen

  Munsterbilzen heeft dankzij haar rijke abdijgeschiedenis verschillende kerken gekend. Deze werden echter na de Franse Revolutie en het binnenvallen van de Franse legers volledig vernield, met uitzondering van de 16de eeuwse toren.

 7. Bezoekerscentrum De Landschapsruiter – Bilzen

  In 2006 werden bij werkzaamheden aan de N730 vlakbij de kerk enkele zeldzame, boomstramgraven ontdekt: holle bomen waarin overledenen werden begraven. Ze dateren uit de vroege middeleeuwen (...)

 8. Sint-Ursulakerk – Eigenbilzen

  Deze kleurrijke, neogotische kerk werd gebouwd aan het begin van de 20ste eeuw. De toren is veel ouder. Hij is gebouwd in Mergelsteen. Het lichte interieur van de kerk werd onlangs helemaal gerestaureerd en bevat enkele pronkstukken zoals de eikenhouten preekstoel waarvan de kuip wordt gedragen door een vrouw met een kruis en een kelk in de hand (...)

 9. Sint-Kwintensfietskluis – Hees

  De oude kerk van Hees verkeerde al sinds de jaren 70 ernstig in verval. Enkel de 14de eeuwse toren en een deel van de zijbeuk zijn bewaard. Na een lange periode van leegstand, kreeg de kerk een nieuwe functie als fietskluis. Je kan hier als fietstoerist overnachten in één van de twee kampeerhutten. Op het gelijkvloers is een ontmoetingsruimte voor de buurt ingericht (...)

 10. Bertiliabron – Rosmeer

  Aan de Bertiliabron werd vroeger Rosmerta vereerd, de Keltische godin van de vruchtbaarheid en de overvloed. Dit ritueel kreeg in de zevende eeuw een christelijk tintje waarna de bron een gekend bedevaartsoord werd (...)

 11. Sint-Pieterskerk – Rosmeer

  Rosmeer is een oude parochie, maar hoe ver haar geschiedenis terug gaat, is ongekend. Het vroegste geschreven document over de parochie is een charter van Hendrik II, bisschop van Luik, uit 1148. De toren van de kerk dateert wellicht uit de 12de eeuw. Waarschijnlijk deed hij eerst dienst als verdedigingstoren (...)

 12. Sint-Lambertuskerk – Grote-Spouwen

  In 1220 kreeg de abdij van Hocht (Lanaken) het patronaatsrecht over de kerk. Het gebouw werd doorheen de eeuwen regelmatig hersteld door de abdissen van de abdij die soms ter herinnering het jaartal van de herstellingen lieten aanbrengen. Tijdens de Franse Revolutie verloor de abdij echter haar rechten (...)

 13. Sint-Rochuskapel – Grote-Spouwen

  Recent gerestaureerd kapelletje geflankeerd door een oude beuk gewijd aan Sint-Rochus. Het jaartal boven de deur is misleidend want de kapel dateert uit de 19de eeuw. Mogelijk verwijst het jaartal naar een eerdere kapel.

 14. Sint-Hubertuskerk – Membruggen

  Neoromaanse kerk gewijd aan de patroonheilige van de jacht, de Heilige Hubertus. De vierkanten toren is gebouwd in mergelsteen. De onderste lagen gaan terug tot 1757. In 1726 stortte de toenmalige kerk in: twee parochianen werden onder het puin begraven.

 15. Sint-Jansbond – Membruggen

  Rond de jaren 1850 waren er in Membruggen op een bevolkingsaantal van ca. 500 mensen, niet minder dan zes dorpsbrouwerijen. Met 27 herbergen op 80 huizen kreeg Membruggen als bier- en vooral jeneverdorp een kwalijke reputatie (...)

 16. Kasteel van Genoelselderen

  Het vroegmiddeleeuws domein Heldren werd omstreeks 1200 in twee Loonse heerlijkheden gesplitst, nl. 's Herenelderen en Genoelselderen. Godenoel I (+1305), de vermoedelijke bouwheer van het kasteel, werd samen met zijn echtgenote Marula (+1300) in de kerk van Genoelselderen begraven. Tot in 1718, elf generaties lang, zwaaide het geslacht van Elderen onafgebroken de scepter in deze heerlijkheid (...)

 17. Sint-Martinuskerk – Genoelselderen

  De Sint-Martinuskerk werd gebouwd in opdracht van prins-bisschop Jean-Louis d'Elderen (1688-1694) aan wie het mausoleum in het koor herinnert. Ze werd in 1870 sterk 'gerestaureerd' en vergroot. Enkel het huidige koor dateert nog uit de 17de eeuw, wat je kan zien aan de sluitsteen in het gewelf (...)

 18. Kasteel Renesse – 's Herenelderen

  De heren van 's Herenelderen, de familie van Hamal, bewoonde deze waterburcht vanaf de 13de eeuw tot in 1501. Nadien ging het kasteel over in de handen van de familie de Renesse. Verschillende leden van beide families zijn begraven in de Sint-Stefanuskerk. De kasteelhoeve strekt zich uit langsheen de Sint-Stefanusstraat en is voorzien van twee hoektorens (...)

 19. Kerk Sint-Stephanus – 's-Herenelderen

  De Sint-Stefanuskerk werd in 1261 gesticht door de heren van Elderen, de bewoners van het nabijgelegen kasteel. De huidige, gotische kerk dateert uit de 15de eeuw en is volledig opgetrokken in mergelsteen. Op het hoofdaltaar staat een Antwerps retabel uit de 16de eeuw met voorstellingen uit het leven van Christus en het Oude Testament (...)

 20. Kluis van Vrijhern – St-Huibrechts-Hern

  In de 17de eeuw vestigde de eerste kluizenaar, Geert van Elst, zich hier aan de rand van het dorp. Mogelijk bouwde hij ook de nabijgelegen Sint-Annakapel. Kluizenaar Jacobus van den Broeck ontving in 1709 een lapje grond van de Heer van Werm en bouwde een nieuwe kluis. Hij begon er een schooltje voor lokale kinderen (...)

 21. Sint-Stefanuskerk – Hoeselt

  Opvallend kleurrijke, classicistische kerk uit de 18de eeuw met veel oudere toren. Binnenin zijn de meest waardevolle kunstwerken verzameld in een schatkamertje. De vroeg-gotische doopvont is één van de oudste en meest opmerkelijke stukken in de kerk (...)Kerkengebouwen op de route

Sint-Mauritius

Sint-Mauritius

3740
12km

Sint-Ursula

Sint-Ursula

3740 Eigenbilzen
12km

Sint-Stefanus

Sint-Stefanus

3730
12km

Nieuwsbrief