Kerk opzoeken

Waarom kerken openen?

1. Om iedereen de schoonheid van ons erfgoed te laten bewonderen:

2. Om leven te (her)creëren rond deze openbare gebouwen :

3. En tot slot, omdat er veel op het spel staat tussen een gesloten kerk en een open kerk...

Kerken zijn openbare plaatsen onder zowel administratief als kerkelijk recht. Ze maken deel uit van het publieke domein en moeten als zodanig voor iedereen toegankelijk zijn.

Een kerk is meer waard dan alleen haar liturgische functie. Hoe belangrijk en noodzakelijk die ook is, haar functie is veel breder en beantwoordt aan diepere behoeften. Kerken die gewijd zijn aan katholieke erediensten zijn niet voorbehouden aan katholieken, en nog minder aan praktiserende katholieken. Dit is wat er gebeurt als kerken gesloten worden. [...]
Het doel van religieuze gebouwen kan op geen enkele manier beperkt worden tot de viering van de Eucharistie. De missie van degenen die verantwoordelijk zijn voor dit erfgoed is om kerken te openen, niet om ze te sluiten.


Waarom worden kerken gesloten? 

Uit angst voor vandalisme en diefstal. Toch vinden de meeste diefstallen plaats in gesloten kerken. Een gesloten kerk is veiliger voor dieven dan het gebouw zelf. Kerken worden gesloten omdat men niet de financiële middelen heeft om een doeltreffend en geschikt beveiligingssysteem te installeren. Kerken worden ook gesloten omdat de politie dat eist.


Wat betekent het sluiten van eek kerk? 

Het betekent dat het belang van een kerk wordt gereduceerd tot dat van een gebouw dat erfgoed bevat. Een kerk sluiten betekent voorrang geven aan het bijkomstige, ten koste van het essentiële. Men maakt van de kerk een museum, een levenloze plaats.

In naam van de bescherming van een roerend erfgoed, laten we een heel spiritueel erfgoed sterven, dat in mijn ogen belangrijker is, omdat het andere er juist voor in het leven is geroepen. Dit spirituele, immateriële erfgoed is het zeker waard om onze aandacht te krijgen en voor zichzelf te laten spreken.


Raphaël Collinet

Nieuwsbrief