Kerk opzoeken

Wij staan in de kijker ….

Ons project intrigeert of irriteert, maar in elk geval wordt erover gepraat. Het lokt reacties uit over ons schiterend religieus erfgoed, zijn opwaardering, zijn respect en zijn bewaring. Wanneer wij hun interesse wekken, dan zullen dagbladen, weekbladen, gespecialiseerde pers, algemene, nationale of lokale pers het thema bespreken. 

Je zal hun mening, hun analyse, hun vragen, hun ervaring over het project « Open Kerken » kunnen afleiden uit hun teksten, hun besprekingen. Wij verstoppen niet dat zelfs de meest kritische stemmen toch positief reageerden op dit unieke project. 

Op zijn minst zijn zij in een positieve sfeer vertrokken geïnspireerd door de inzet om zo vele kerken te (her)openen. 

Nieuwsbrief