Kerk opzoeken

Het pad is mooi

Het pad is mooi

vrijdag 14 januari 2022

Het seminarie in Tharoul, opgezet de voorbije herfst om de collega's samen te brengen voor een uitgebreider werksessie, blijft in het geheugen gegrift bij ieder van ons, en dat om meer dan een reden.

De balans van drie dagen intensief samenwerken, is uitermate positief en dat in weerwil van alle obstakels van de voorbije twee jaar.

In de tussenkomsten van Marc Huynen, stichter van de vzw, en van Martine Van den Bergen, de voorzitter, weerklonk (opnieuw) het charisma van bij de stichting in trefwoorden zoals:

"schenken", "een charter voorstellen", "een antwoord op de noden van bezoekers" , "ruimte maken", "de kerk - als gebouw - een plaats geven in het gemeenschapsleven".

De bekendheid van Open Kerken gaat vooruit en dat wordt bevestigd door de erkenning die ons werk geniet bij de Europese instanties, via de financiering. Ons netwerk vindt ook gehoor bij en geniet de belangstelling van « La Sauvegarde de l’Art français » en van een deel van de politieke vooraanstaanden, van senatoren en van cultuurexperten, ter gelegenheid van een colloquium in de Franse Senaat, november jongstleden.

Voor de vernieuwing van het project, de herziening van de strategie, aanpassing en modernisering van het instrumentarium, kon de ploeg een beroep doen op drie experten:

  • Benoît de Sagazan, oprichter van de blog "Le pèlerin"
  • Thomas Coomans, professor aan de KULeuven
  • De visie van de jonge leden van de ploeg, zowel in Frankrijk als in België.

Ziehier de kers op de taart, aan het eind van de sessie meesterlijk geformuleerd door Marie-José Michel, de vertegenwoordigster van Eglises Ouvertes Nord de France (die trouwens deze hele samenvatting inspireerde):

De kerken verenigen, dienen het gemene goed. We blijven ons samen inzetten voor hun behoud, zonder de gelovigen te miskennen, zonder iets onherstelbaar uit te lokken. De aangewezen weg, die we kiezen, is die van het vlekkeloos optimisme. Iedereen, leden van ons netwerk en bezielers van erfgoed en geschiedenis, weet dat onze wil bepalend is.

Dus, van nu af, zal "DURF" ons leidmotief zijn:
We durven partnerschappen aan met de grote culturele spelers.
We durven in dialoog te gaan met alle verschillende gemeenschappen.
We durven de deuren van onze kerken te openen.

De omstandigheden zijn gunstig voor ernstige analyse en expertise van de toekomst van onze kerken. Het staat nu helemaal in de actualiteit.

Wie is Marie-José Michel, afgevaardigde van Eglises Ouvertes Normandie ?

Geaggregeerde in de geschiedenis, doctor in de geschiedenis, in de Letteren en de Menswetenschappen, is ze professor emeritus van de universiteit Sorbone Paris-Nord, en redactrice en chef van het tijdschrift Le Mérite (trimestrieel, 25.000 exemplaren). 

Ze is tevens ondervoorzitter van de vereniging van leden van de nationale orde van Verdienste (Mérite) in Frankrijk en overzeese gebieden, voorzitter van het Ecomusée du Perche, en ze is lokaal verkozen in Verrières (61110), in de Orne, en aldus ook voorzitter van de vereniging Verrières Patrimoine.

Haar tussenkomst tijdens het colloquium in de Franse Senaat in november 2021 is hier te beluisteren (vanaf de 40ste minuut). 

Haar uiteenzetting vond plaats tijdens een zitting belegd onder voorzitterschap van Benoît de Sagazan.

In de kijker

Open Kerkdagen 2024, impressions

Ook dit jaar vonden de traditionele Open Kerkdagen weer plaats in het eerste weekend van juni. Het thema was: bloemen en planten. 58 kerken openden hun deuren, op veel plaatsen met een speciaal programma.

Weekend van de oppene kerken in Luxembourg, 2024

58 kerken openen hun deuren tijdens het Open Kerkweekend. In 21 kerken worden verschillende culturele programma's aangeboden. Deze variëren van rondleidingen, workshops, concerten en conferenties tot tentoonstellingen.

Mijn god - Phara de Aguirre op zoek naar religie en levensbeschouwing

Mijn god - Phara de Aguirre op zoek naar religie en levensbeschouwing - Vanaf woensdag 19 april op Canvas en VRT MAX

Alle nieuwsberichten

Nieuwsbrief