Kerk opzoeken

Toetredingsvoorwaarden

Om lid te worden van het netwerk moet je dat doen: 

  • Verkrijg de toestemming van de rechthebbende ( de priester) en het gemeentehuis (vaak de eigenaar van het pand).
  • Betaal de ledenbijdrage van 350 € om het onthaalmateriaal te verkrijgen.
  • Stel een onthaalteam samen 
  • Beslis samen met het onthaalteam over de openingstijden, zodat de voorgestelde openingen ook echt behouden blijven.
  • Vul het registratieformulier in
  • Stuur documentatie over de geschiedenis van het gebouw om de presentatieteksten te schrijven.
  • Stuur foto's van goede kwaliteit van binnen en buiten de kerk.
  • Kies elementen (maximaal zes opmerkelijke elementen) die u wilt markeren.
Als het gebouw geklasseerd of geklasseerd is als Historisch Monument, is de toestemming van de Franse architecten vereist om het vaandel en de gevelplaat op het gebouw aan te brengen.

Nieuwsbrief