Kerk opzoeken

Open Kerkendagen 2022

Een jaarlijks gebeuren sinds 2008

4 en 5 juni 2022

In samen werking met de Erfgoeddagen openen de Open Kerkendagen het toeristisch seizoen in België. Ze zijn het middel bij uitstek om de waarde van het religieus patrimonium onder de aandacht te brengen in een gemeenschappelijke actie van gemeentelijke, regionale, provinciale verantwoordelijken, toeristische actoren, kerkfabrieken en parochies. In 2021 kregen op die manier bijna 500 cultusplaatsen een uitstraling.

Alle religieuze gebouwen, van alle gezindten, en hun partners (verenigingen, culturele centra, groeperingen, gemeentelijke overheden, …) worden aangesproken.

"Droompaden" is het thema van de evenementen die tijdens dit feestweekend in alle open kerken worden georganiseerd.

Droompaden ?

Het thema van dat feestweek-end spoort je aan je te wagen op de dunne draad tussen het reële en het denkbeeldige. Dit kan door op pelgrimstocht te gaan van de ene kerk naar de andere, mediterend op een vredevolle plek, of door rond te zwerven op goed geluk of door een of andere kunstactiviteit te ontwikkelen, alles kan om de verwevenheid van deze beide werelden te ondervinden.

Bent u beheerder en verantwoordelijk van een religieuze gebouw ? De Open Kerkendagen interesseren u wel?

U vindt veel ideeën en praktische informatie in de documenten die op de pagina "De inschrijvingen zijn geopend" kunt downloaden.

Nieuwsbrief