Kerk opzoeken

Meervoudige kerken, gedeelde kerken

Kerken open stellen voor toerisme is een manier om opnieuw bezoek door passanten te creëren, kerken open stellen voor activiteiten om de omwonenden te activeren is een manier om er terug leven in te brengen op een blijvende manier. 

Veel van onze leden hebben dit begrepen en hebben in goede samenwerking met de gemeente en / of het lokale culturele centrum en /of de geschiedkundige kring en/of de lokale academie en/of jongerenverenigingen … tijdsblokken ter beschikking gesteld waarin deze groepen activiteiten kunnen organiseren in het kerkgebouw.

  • Ruimte voor debatten, conferenties, vergaderingen, co-working, … 
  • Plaats voor rust, meditatie, verfrissing tijdens hittegolf, studie tijdens blok 
  • Beurs voor ruil van boeken, kleding, zaden, planten, speelgoed 
  • Lokaal voor presentatie, tentoonstelling, repetitie van 
  • Locatie voor stage, leermomenten, ontdekking

Dit zijn allemaal mogelijkheden van activiteiten die samengaan met het religieuze leven dat zich op andere momenten afspeelt. 

Wil u meer inspiratie, voorbeelden om op beurt een activiteit te organiseren in een of meerdere religieuze gebouwen in uw gemeente? Wij willen u graag bezoeken en u laten delen in een honderdtal ervaringen die in genen dele het religieuze karakter van het gebouw ontsieren.

“Win-win” gegarandeerd!

Aanvraag voor een bezoek of voor inlichtingen: : info@openkerken.be

Nieuwsbrief