Onze-Lieve-Vrouw

Open Kerkendagen in
Onze-Lieve-Vrouw

Markt 80
8950 Nieuwkerke (Heuvelland)

Kerk | XX | | Katholieke Kerk

Toegang mindervaliden Parkeerplaatsen Orgel

Grenscorrecties

Tentoonstelling

03 juni 2022 : 09.00 - 18.00
04 juni 2022 : 09.00 - 18.00
05 juni 2022 : 09.00 - 18.00

Tegenwoordig ligt Nieuwkerke aan de grens met Frankrijk. Tot in 1713 lag de grens van Vlaanderen een stuk verder in Frankrijk tot aan de stad Saint-Omer (aan de Aa). Enkele decennia voor de Vrede van Utrecht (1713) bezette de Franse koning Lodewijk XIV dit gebied. Met die Vrede werden o.a. de Kasselrijen Belle-Ambacht en Cassel aan de Franse kroon toegevoegd: Nieuwkerke en Dranouter hoorden tot Belle-Ambacht en Westouter tot kasselrij Cassel. Vanaf 1769 worden er over de volledige grenslijn van de Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk grenscorrecties uitgevoerd. In oktober 1769 komen de dorpen Nieuwkerke en Dranouter opnieuw naar de Oostenrijkse Nederlanden in ruil voor een aantal enclaves langs de rivier de Leie wat verderop. Westouter wacht hetzelfde 10 jaar later in ruil voor een deel van Watou. Deze grensaanpassingen werden in de kerk ondertekend. Enkele grenspalen in verband met deze overdracht zijn nog terug te vinden op de huidige grenslijn.

Prijs

Gratis

Contacten

Raymond Six
+32 474 31 27 73
raymondsix@hotmail.com


Andere evenementen in Onze-Lieve-Vrouw

Tentoonstelling

Nieuwkerke en de regio in de rumoerige 16e eeuw

03 juni 2022 : 09.00 - 18.00
04 juni 2022 : 09.00 - 18.00
05 juni 2022 : 09.00 - 18.00

De lakennijverheid bracht vanaf de middeleeuwen Vlaanderen en de dorpen in de Westhoek tot bloei. Wanneer begin 16e eeuw de nodige aanvoer van Engelse wol stopt dreigt werkloosheid en stilvallen van de economie. Speculaties met de graanvoorraad brengen de bewoners tot opstand tegen de bestuurlijke macht. Ook de kerkleiders delen in de brokken ondermeer doordat de Duitse kerkhervormer Luther de bijbel in de volkstaal heeft uitgebracht. De opstandelingen noemen zich Geuzen (oude Frans term voor bedelaar) en gaan na verloop driest tekeer. Het Spaanse bestuur reageert met de Inquisitie. De Geuzensympathisanten duiken onder of moeten vluchten en zoeken hun heil in Engeland, Duitsland en nadien in Nederland.

Tentoonstelling

Nieuwkerke en zijn kerk vòòr en tijdens WOI

03 juni 2022 : 09.00 - 18.00
04 juni 2022 : 09.00 - 18.00
05 juni 2022 : 09.00 - 18.00

Op 8 november 2014 kwam een Canadese delegatie uit Toronto een voorwerp naar deze kerk terugbrengen. Tijdens WOI lag de kerk in puin en waakten Canadese soldaten over dit dorp. Een aalmoezenier betrad de puinen en redde er een altaarsteen van de vernieling. Na enige omzwervingen en dienst te hebben gedaan in een Canadese kerk verdween deze altaarsteen in de archievenkast. Toen in de lente van 2014 de archiefstukken werden nagezien bemerkte men via de aanduidingen op de keerzijde van waar deze steen afkomstig was. Een Canadese delegatie kwam voor de grote herdenking van 11 november naar Noord-Frankrijk en bracht terzelfdertijd deze altaarstaan terug naar de kerk. Samen met de parochianen, directie, leerkrachten en leerlingen van de Lagere School Nieuwkerke werd in een mooie plechtigheid dit stuk kerkgeschiedenis overhandigd aan het kerkbestuur. Deze altaarsteen kreeg een mooie plaats in de kerk. Enkele tentoonstellingspanelen belichten het dorp en zijn kerk vóór en tijdens WOI.

Lees meer over deze kerk

Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouw

8950 Nieuwkerke (Heuvelland)

Nabijgelegen evenementen

4km
8951 Dranouter (Heuvelland)
04/06/2022
Sint-Jan de Doper
Vrij bezoek


6km
8958 Loker (Heuvelland)
04/06/2022
Sint-Pieter
Vrij bezoek


6km
8953 Wijtschate (Heuvelland)
04/06/2022
Sint-Medardus
Vrij bezoek


6km
8954 De Klijte (Heuvelland)
04/06/2022
Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking
Vrij bezoek


Nieuwsbrief