Kerk opzoeken

Gemeenten, verenigingen en parochies die wensen deel te nemen aan het project "Open Kerken" verbinden zich ertoe de volgende aanbevelingen in acht te nemen: Open de kerk voor bezoekers met openingstijden die in overleg met de beheerders van het gebouw en het EOGEF-team worden vastgesteld. 


  • Zorg voor een ontvangstruimte om toegang te krijgen tot de communicatiemiddelen van het netwerk (gastenboeken, brochurekaarten, enz.) en informatie over het gebouw en het leven van de parochie. 
  • Creëer een gastvrije sfeer, met muziek, verse bloemen, frisse teksten, enz. Indien nodig en mogelijk, zorg voor receptiemedewerkers. 
  • De inventaris van de kerk opmaken of bijwerken (neem contact op met de bevoegde diensten van uw dienst / bisdom: DRAC en Diocesane commissies voor heilige kunst). 
  • Beveilig uw kerk met eenvoudige middelen en gezond verstand zonder te vergeten te werken met de hulp van de bevoegde diensten. 
  • Open uw kerk op nationale en/of internationale evenementen: minstens op zondag tijdens de Open Kerkendagen (eerste weekend van juni) en op de Europese Erfgoeddagen (derde weekend van september).
  • Informeer de vereniging van evenementen die in de kerk worden georganiseerd om de website te voeden.
  • Verbindt zich het jaarlijkse lidmaatschapsgeld aan het netwerk te betalen.  
  • Gebruik het "Open Kerken"-logo voor promotiedoeleinden of om bezoekers naar de kerk te leiden*.

* Het logo is een geregistreerd handelsmerk en mag alleen in deze vorm worden gebruikt. Het recht om het logo te gebruiken kan worden ingetrokken indien blijkt dat de aangegane verplichtingen niet worden nagekomen. 

Nieuwsbrief