Kerk opzoeken

FOTO CONTEST 2023: Flora in kerken

Van 1 mei tot 17 september 2023 organiseert Eglises Ouvertes France haar tweede fotowedstrijd met als thema flora in kerken.


Flora is te vinden in kerken, op hun meubilair of in hun architectuur. Deze planten zijn beladen met symbolen die variëren naargelang de periode. Het kunnen attributen van heiligen zijn of de iconografie van de eucharistie weergeven, maar bovenal zijn het bijbelse verwijzingen. Symbolen maken zichtbaar wat onmogelijk is om op te schrijven en wat mysterieus is. Hun betekenis begrijpen is binnendringen in de geschiedenis van de plaats en het denken van de tijdgenoten, die ze gebruikten om kennis over te dragen.

Is de roos niet een beeld van de Maagd Maria? De witte roos zou door haar kleur geassocieerd worden met de Maagd, een symbool van zuiverheid. De rode roos daarentegen symboliseert het lijden van Christus, het bloed dat vloeide tijdens zijn offer. De roos wordt de beker waarin zijn bloed wordt opgevangen. Bij uitbreiding is zij het symbool van alle martelaren.

Deze fotowedstrijd is een gelegenheid om deze plantenwereld met een frisse, hedendaagse blik te (her)ontdekken.

Binnen of buiten onze gebouwen zijn bloemstukken zichtbaar of sluimeren in hoekjes en gaatjes. Je moet oplettend, creatief en origineel zijn om deze voorstellingen in een foto vast te leggen.

Kerk Saint-Maurice in Lille, details van een van de glas-in-loodramen (Lucie P.)

Kerk van Saint-Etienne in Saint-Mihiel, details van een zijaltaar (Sandra L.)

Voorwaarden voor deelname

De wedstrijd is gratis en staat open voor alle amateurfotografen.

Deelnemers moeten echter over beeldrechten beschikken en toestemming hebben van de personen die op de foto herkenbaar zijn.

Maximaal drie inzendingen per persoon zijn toegestaan.

Het thema, d.w.z. flora in kerken, moet worden gerespecteerd, wat alle plantaardige iconografie of groepen van plantaardige afbeeldingen omvat. Boeketten met verse of kunstbloemen worden niet geaccepteerd. 

Stuur bij voorkeur details van bloemelementen of, als je dat wilt, een foto van het hele kunstwerk gevolgd door een foto van het detail dat je wilt laten zien.

De foto's moeten vóór zondag 17 september 2023 per e-mail worden verzonden naar :

concours-photos@eglisesouvertes.fr

Voor elke foto bevat de e-mail :

- het bestand in JPEG-formaat met de naam: naam-voornaam-fotonummer. De foto mag geen kader, watermerk of handtekening bevatten.

- de datum en locatie (plaats + naam van de kerk)

- een commentaar van 2-3 regels

- de voor- en achternaam van de inzender

- het postadres en telefoonnummer van de deelnemer

- de onderwerpregel van de e-mail moet luiden: "fotowedstrijd - voornaam - achternaam".

Inzendingen die niet aan deze criteria voldoen, worden geëlimineerd.

De jury

De wedstrijd wordt voorgezeten door Gautier Mornas, directeur van de afdeling Heilige Kunst van de Conférence des Evêques de France.


Details over de definitieve samenstelling van de jury worden binnenkort bekendgemaakt.

Kerk Saint-Martin Arnèke, details van de preekstoel (Lucie P.)

Er zijn veel prijzen te winnen!

Dertig foto's worden geselecteerd voor een reizende fototentoonstelling.

De winnaars worden in november 2023 gecontacteerd en de resultaten worden bekendgemaakt bij de opening van de tentoonstelling op 20 maart 2024, de dag van de lente-equinox.

De reizende fototentoonstelling wordt vervolgens gratis aangeboden aan alle leden van het netwerk die deze werken willen tentoonstellen.

Voor meer informatie 

Lucie Paciocco: concours-photos@eglisesouvertes.fr

Vertaling DeepL

BINGO over flora in kerken

Voorpagina van de BINGO

Ga op zoek naar de flora in de kerken die je bezoekt! 

Download en print het document hieronder om de kunstwerken en architectuur van dichtbij te bekijken. 

Omcirkel de elementen die je vindt en geef vervolgens de stad en de naam van het gebouw aan, zodat je je ontdekkingen kunt onthouden en delen.


Vertaling: DeepL

Nieuwsbrief